Categories

Manufacturers

Top sellers

New products

Specials

Tags

Adidas STAN sneakers

Emmafashion.eu preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi

  1. Vispārīgie noteikumi

   1.1. Šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmākajā tekstā – Noteikumi) ir Pircējam un "SIA Zvolle" (turpmākajā tekstā – Pārdevējs) tiesisks dokuments, kurā noteiktas Pušu tiesības un atbildība, preces iegādes, apmaksas un atgriešanas noteikumi, tāpat arī citi noteikumi, kuri saistīti ar preču iegādi un pārdošanu interneta veikalā Emmafashion.eu.

   1.2. Pircējs piekrīt šiem Noteikumiem, reģistrējoties interneta veikala Emmafashion.eu mājas lapā.

   1.3. Pārdevējam jebkurā brīdī ir tiesības Noteikumus mainīt, papildināt, labot.

   1.4. Tiesības reģistrēties un pirkt preces interneta veikalā Emmafashion.eu ir tikai:

   1.4.1. rīcības spējīgai fiziskai personai, t.i. pilngadīgai personai, kuras darbības nav ierobežotas ar tiesas likumu;

   1.4.2. nepilngadīgai personai no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadu vecumam ar vecāku vai aizbildņu atļauju, izņemot gadījumus, kad nepilngadīgā persona izmanto savus ienākumus;

   1.4.3. juridiskai personai;

   1.4.4. visiem augstāk minēto personu pilnvarotiem pārstāvjiem.

   1.5. Pircējs, piekrītot Noteikumiem, apstiprina, ka ievēros tos. Tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā Emmafashion.eu ir tikai tām personām, kuras atbilst 1.4. punkta aprakstam.

  2. Personas datu aizsardzība

   2.1. Pirms iepirkšanās interneta veikalā Emmafashion.eu Pircējam ir jāreģistrējas veikala mājaslapā. Reģistrējoties Pircējam ir jānorāda savs vārds, uzvārds, e-pasta adrese un parole.

   2.2. Pircējs, reģistrējoties norādījis savus personas datus, piekrīt, ka uz viņa norādīto e-pasta adresi turpmāk tiks sūtīti informatīvi ziņojumi, būtiski ziņojumi par maksājumu un piegādes norisi, tāpat piekrīt arī tam, ka e-pasta adrese būs izmantojama tiešās tirdzniecības nolūkos.

   2.3. Pircējam ir jānorāda savi personas dati (vārds, uzvārds, preču piegādes adrese, telefona numurs), jo tie ir nozīmīgi, lai izpildītu preču pirkšanas, piegādāšanas un maksāšanas darbības.

   2.4. Pārdevējs apstiprina, ka dati tiks izmantoti tikai piegādes un tiešās tirdzniecības nolūkos.

   2.5. Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja personīgos datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kas veic preču piegādi vai citus ar Pircēja pasūtījumu saistītus pakalpojumus. Visos citos gadījumos Pircēja personas datus drīkst atklāt trešajām personām tikai Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā.

  3. Pirkšanas - pārdošanas līgums

   3.1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek sastādīts tajā brīdī, kad Pircējs, izvēlējies pērkamo (-ās) preci (-es), noformējis iepirkumu grozu un nospiedis pogu “VEIKT PASŪTĪJUMU”.

   3.2. Sastādot Pirkšanas- pārdošanas līgumu, Pircēja pasūtījuma veikšanas brīdī norādītais preču sortiments, daudzums, cena, piegādes laiks un citi nosacījumi, kļūst par neatņemamu līguma sastāvdaļu.

   3.3. Pirkšanas - pārdošanas līgums tiek reģistrēts un saglabāts Emmafashion.eu datu bāzē.

  4. Pircēja tiesības

   4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā Emmafashion.eu saskaņā ar šiem Noteikumiem.

   4.2. Pircējam ir tiesības atteikties no pirkšanas– pārdošanas līguma, kas noslēgts ar interneta veikalu Emmafashion.eu, paziņojot to pārdevējam rakstiski (caur elektronisko pastu, norādot atgriežamo preci un pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.

   4.3. Pircējs nevar izmantot 4.2 punktā noteiktās tiesības atteikties no līguma, ja:

   4.3.1. līgums sastādīts par pakalpojumu, kurš ar klienta piekrišanu ir sākts pildīt pirms beidzies 14 dienu termiņš;

   4.3.2. preču vai pakalpojumu cena ir atkarīga no finansu tirgus svārstībām, kuras nevar kontrolēt;

   4.3.3. preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem, ir neaizvietojamas lietas vai preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

   4.3.4. tiek atvērts audioierakstu, videoierakstu vai datorprogrammu iepakojums;

   4.3.5. tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi un žurnāli;

   4.3.6. līgums saistīts ar spēlēm vai loterijām;

   4.3.7. citos gadījumos, kad no pirkšanas-pārdošanas līguma nevar atteikties vadoties pēc Latvijas Republikas tiesību aktiem.

   4.4. 4.2. punktā aprakstītās tiesības Pircējs var izmantot tikai tad, ja prece nav bojāta, vai praktiski nav mainījies tās izskats, kā arī tad, ja prece nav lietota.

   4.5. Pasūtījuma anulēšana/ koriģēšana ir iespējama tikai tad, ja vēl norisinās pasūtītās preces izpārdošana. Ja izpārdošana ir beigusies, pasūtījumu anulēt/koriģēt nav iespējams. Kā arī, ja pasūtīto preču piegādes termiņš ir norādīts līdz 9 d.d, pasūtījumu anulēt/koriģēt nav iespējams, neatkarīgi no tā vai izpārdošana vēl norisinās vai nē.

   4.6. Uz pircēju attiecas arī citas šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās tiesības.

  5. Pārdevēja tiesības

   5.1. Ja Pircējs mēģina jebkādā veidā apdraudēt interneta veikala darbību, datu aizsardzību vai pārkāpj citus 6. punktā minētos Pircēja pienākumus, Pārdevējam ir tiesības anulēt Pircēja reģistrāciju, vai ierobežot iespēju izmatot interneta veikalu Emmafashion.eu.

   5.2. Ja pircējs izvēlas norēķināties par precēm skaidrā naudā un, ja neizdodas sazināties ar pircēju 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma izsūtīšanas dienas, pasūtījums tiek anulēts.

  6. Pircēja pienākumi

   6.1. Pircējam ir jāveic apmaksa par iegādātajām precēm, tās jāsaņem pēc šajos Noteikumos noteiktās kārtības.

   6.2. Ja pircējs preču piegādes brīdī atsakās tās pieņemt bez svarīgiem iemesliem, Pircējam ir jāsedz preču piegādes izmaksas.

   6.3. Pircējs apņemas sargāt un nenodot trešajām personām savus pieslēgšanās datus, kas dotu iespēju piekļūt interneta veikala Emmafashion.eu datu bāzei. Pircējam ir nekavējoties jāinformē Emmafashion.eu, ja pazaudēti pieslēgšanās dati. Emmafashion.eu neatbild par trešo personu darbībām, kas veiktas izmantojot Pircēja reģistrēšanās datus līdz informēšanas brīdim un veikala administratora iespējai mainīt Pircēja pieslēgšanās datus. Līdz informēšanas brīdim Emmafashion.eu ir tiesības uzskatīt, ka visas darbības interneta veikalā ir veicis Pircējs.

   6.4. Interneta veikala Emmafashion.eu Pircēji apņemas vadīties pēc šiem Noteikumiem un nepārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.

  7. Pārdevēja pienākumi

   7.1. Pārdevējs apņemas sniegt iespēju izmantot visus pakalpojumus, kuri aprakstīti šajos Noteikumos, kā arī pildīt pārējos interneta veikala MemberShop.lt paredzētos nosacījumus.

   7.2. Pārdevējs apņemas Pircēja iegādātās preces piegādāt norādītajā adresē, vadoties pēc nosacījumiem, kuri šeit aprakstīti.

   7.3. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības un personas datu konfidencialitāti.

   7.4. Situācijās, kad neparedzētu apstākļu dēļ Pārdevējs nevar piegādāt interneta veikalā Emmafashion.eu iegādātās preces, Pārdevējs var piedāvāt analoģiskas preces vai informēt par pasūtījuma anulēšanu. Ja pircējs atsakās saņemt analoģisku preci vai saņemta ziņa par pasūtījuma anulēšanu, Pārdevējs apņemas atgriezt samaksāto naudu 5 (piecu) darba dienu laikā.

   7.5. Pircējam, izmantojot Noteikumu 4.2. punktā paredzētās tiesības un 4. 4. punktā aprakstītos nosacījumus, Pārdevējs apņemas atgriezt samaksāto naudu 14 darba dienu laikā, skaitot no atgrieztās preces saņemšanas dienas.

  8. Preču cenas

   8.1. Preču cenas interneta veikalā Emmafashion.eu un saformētajā pasūtījumā tiek norādītas EUR. Pārdevējs ir PVN maksātājs. PVN ieskaitīts cenā.

   8.2. Pie precēm norādītās mazumtirdzniecība cena (nosvītrotās) sniedz pārdodamo preču piegādātāji vai oficiālie izplatītāji. Nosvītrotās cenas rekomendē ražotāji kā mazumtirdzniecības pārdošanas cenas.

  9. Apmaksas termiņi un kārtība

   9.1. Pircējs norēķinās par pasūtīto preci vienā no šiem veidiem:

   9.1.1. veicot apmaksu izmantojot elektroniskās bakas operācijas (Swdbank, Nordea, SEB)

   9.1.2. skaidrā naudā preces saņemšanas brīdī.

   9.2. Pircējs, izmantojot 9.1.1. punktā piedāvāto apmaksas veidu, apņemas nekavēties ar apmaksu par preci. Tikai tad, kad būs veikta samaksa par preci, tiks noformēts preču sūtījums.

   9.3. Pārdevējs saglabā tiesības mainīt apmaksas veidus.

  10. Preču piegāde

   10.1. Pircējs, iegādājoties preces interneta veikalā Emmafashion.eu, var izvēlēties preču piegādes veidu: preču piegādes pakalpojumu.

   10.2. Preču piegādes pakalpojums:

   10.2.1. Pircējs, izvēlējies preču piegādes pakalpojumu, apņemas sniegt precīzu piegādes adresi;

   10.2.2. Pircējs apņemas saņemt preces pats personīgi. Tajos gadījumos, kad viņš pats to personīgi nevar izdarīt, bet preces piegādātas norādītajā adresē, balstoties uz Pircēja pieteikuma informāciju, Pircējam nav tiesības celt pret Pārdevēju pretenzijas dēļ preču piegādes nevēlamai personai.

   10.2.3. preces var piegādāt pats Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis;

   10.2.4. piegādes maksa visā Latvijā un Eiropā - no 3 Eur;

   10.2.6. piegādes maksu pārdevējam ir tiesības mainīt.

   10.3. Piegādes termiņi norādīti pie preču aprakstiem. Tie ir iepriekš noteikti un var tikt mainīti. Pārdevējs apņemas darīt visu iespējamo, lai iegādātā prece tiktu piegādāta pēc iespējas ātrāk.

   10.4. Saņemot sūtījumu, Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvarotu personu ir jāpārbauda sūtījuma un preces (-ču) stāvokli, jāparaksta rēķins, pavadzīme vai cits sūtījuma, pakalpojumu dokuments. Pircējam, parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu sūtījuma, pakalpojuma dokumentu ir jāapstiprina, ka sūtījums ir saņemts labā stāvoklī, bez ārējiem defektiem (tādiem, kurus var redzēt apskatot preci no ārienes, kuru izraisītāji varētu būt kas cits, ne ražošanas process).

   10.5. Ievērojot, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai savādākā veidā ārēji sabojāts), prece (-ces) ir bojāta (-as) vai prece (-es) ir nepareizas komplektācijas, Pircējam tas ir jāatzīmē rēķinā, pavadzīme vai citā sūtījuma dokumentā. Pārdevēja vai viņa norīkota pārstāvja klātbūtnē Pircējam jāuzraksta brīvas formas sūtījuma (vai) preces (-ču) bojājuma (negadījuma) akts. Pircējam, šo darbību neizdarot, Pārdevējs Pircēja priekšā ir atbrīvots no atbildības par preces (-ču) bojājumu, ja vien šo bojājumu pamats nav ražošanas process vai preču komplektācijas kļūda, kuru nevar pamanīt aplūkojot sūtījuma preces no ārienes.

  11. Iegādāto preču atgriešana

   11.1. Preču īpatnības ir norādītas pie katras preces esošā apraksta. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta veikala preču krāsa, forma un citi parametri var neatbilst reālam preču izmēram, formai, krāsai dēļ Pircēja izmantotā monitora īpašībām.

   11.2. Vēloties atgriezt preci (-es), pircējam ir jāaizpilda preču atgriešanas dokuments, jāpievieno tas atgriežamajai precei un jāinformē par atgriešanu Pārdevēju pēc 4.2. punktā noteiktās kārtības.

   11.3. Atgriežot preces, Pircējam obligāti ir jāvadās pēc šiem noteikumiem:

   11.3.1. atgriežamajai precei ir jābūt oriģinālā, kārtīgā iepakojumā;

   11.3.2. prece nedrīkst būt pircēja sabojāta;

   11.3.3. prece nedrīkst būt izmantota, pazaudējusi savu oriģinālo izskatu (nebojātas etiķetes, nenoplēstas aizsargplēves utt.). Šis punkts nav ņemams vērā tad, ja atgriežama nekvalitatīva prece;

   11.3.4. atgriežamajai precei ir jābūt tās pašas komplektācijas, kāda tā bija Pircējam to saņemot;

   11.3.5. atgriežot preci, obligāti ir jāiesniedz arī tās iegādes dokuments, garantijas talons (ja tāds tika izdots) un aizpildīts atgriešanas dokuments;

   11.3.6. Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Pircēja atgriežamās preces, ja nav ievēroti preču atgriešanas noteikumi.

   11.3.7. Pircējam nav tiesību atteikties no pirkšanas – pārdošanas līguma un atgriezt preci, ja Pircējs ir preci sabojājis vai ir būtiski mainījies tās ārējais izskats.

   11.3.8. Preču atgriešanas maksa ir 3 Eur. Tā būs atskaitīta no kopējās atgriežamās naudas summas.

   11.3.9. Preču atgriešana ir veicama Pārdevēja noteiktajā kārtībā;

   11.3.10. Tajos gadījumos, kad prece tiek atgriezta balstoties uz 4.2. punktā noteiktajām tiesībām, Pircējam ir jāapmaksā preču atgriešanas izmaksas.

   11.3.11. Par atgrieztu preci nauda atgriežama veicot pārskaitījumu uz maksātāja bankas kontu.

11.4. Kosmētikas, parfimērijas preces nav atgriežamas.

11.5. Apakšveļa, korsetes, peldkostīmi, matu aksesuāri, preces ar īsu derīguma termiņu, audioieraksti, videoieraksti, datorprogrammas un datorspēles nav atgriežamas.

11.6. Kā arī, Pircējs nevar atgriezt preces, kuras nav atgriežamas vadoties pēc Latvijas Republikas tiesību aktiem.

  1. Informācijas apmaiņa

   12.1. Pārdevējs sazinās ar Pircēju, izmantojot reģistrācijas formā sniegto e-pasta adresi, bet Pircējs var izmantot visus saziņas kanālus, kuri norādīti interneta veikala Emmafashion.eu mājaslapas sadaļā “KONTAKTI”.

  2. Atbildība

   13.1. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas formā sniegto datu patiesumu. Ja Pircēja reģistrācijas formā sniegta nepatiesa informācija, Pārdevējs nav atbildīgs par to un no tā izrietošajām sekām, bet ir tiesīgs pieprasīt no Pircēja tiešu zaudējumu atlīdzību.

   13.2. Pircējs, kurš ir piereģistrējies interneta veiklā Emmafashion.eu ir pilnīgi atbildīgs par savām veiktajām darbībām.

   13.3. Pircējs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību. Ja reģistrācijas datus izmanto trešā persona, par to ir atbildīgs pats Pircējs.

   13.4. Pārdevējs visos iespējamajos konfliktu gadījumos ir atbrīvots no jebkādas atbildības, ja zaudējumi rodas no tā, ka Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja rekomendācijām, uzņemoties saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, kaut arī viņam tika sniegta tāda iespēja.

   13.5. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse pretējai pusei atlīdzina tiešos zaudējumus.

  3. Tirgvedības līdzekļi, kurus piemēro Pārdevējs

   14.1. Pārdevējs var īstenot dažādu veidu akcijas, jebkurā laikā mainīt to noteikumus, vai atcelt tās.

   14.2. Pārdevējs Pircējam var piedāvāt iespēju iegūt virtuālas naudas vienības, ar kurām tiek dota iespēja norēķināties par precēm tikai interneta veikalā Emmafashion.eu.

   14.3. Tajos gadījumos, kad pircējs, iegādājoties preci, izmantojis virtuālās naudas vienības un pēc tam izmanto šo Noteikumu 4.2. punktu un atgriež preci, šīs izmantotās virtuālas naudas vienības no kompensējamās summas tiek atskaitītas.

   14.4. Virtuālās naudas vienības uz latiem nav maināmas.

  4. Noslēdzošie noteikumi

   15.1. Emmafashion.eu saglabā tiesības apstādināt, papildināt šos Noteikumus un citus ar šiem Noteikumiem saistītus dokumentus. Noteikumu papildinājumi vai koriģējumi stājas spēkā no tās dienas, kad tie tiek ievietoti interneta veikala sistēmā.

   15.2. Ja Pircējs nepiekrīt mūsu Noteikumu korekcijai, daļējiem papildinājumiem, Pircējam ir tiesības no tiem atteikties, ar noteikumu, ka Pircējs pazaudē tiesības izmantot interneta veikala pakalpojumus.

   15.3. Ja pircējs, pēc noteikumu redakcijas, turpina izmantot interneta veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka Pircējs piekrīt noteikumu redakcijai, daļējām pārmaiņām vai papildinājumiem.

   15.4. Šie noteikumi sastādīti vadoties pēc Latvijas Republikas tiesību aktiem.

   15.5. Attiecību konfliktiem, kuri radušies dēļ šiem Noteikumiem, piemērojama Latvijas Republikas tiesa.

   15.6. Visas neskaidrības, kas izcēlušās dēļ šiem Noteikumiem, var tikt risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, konflikti risināmi Latvijas Republikas likumu noteiktajā kārtībā.

   15.7. Puses tiek atbrīvotas no atbildības, kas noteikta šajos Noteikumos, ja to izpilde nav iespējama dēļ apstākļiem, kurus radījuši nepārvarami spēki.

15.8. Pārdevēja rekvizīti:
SIA Zvolle
Skolas iela 1, Tetele Ozolnieku novads LV-3043
Uzņēmuma kods: 43603027924; PVN maksātāja kods: LV43603027924.